SidebarBG

Polsko- niemieckie stowarzyszenie filmowe Villingen-Schwenningen zostało powołane w celu wspierania polsko-niemieckiej kultury oraz sztuki, w szczególności polsko-niemieckiego filmu. Planowanie, realizacja oraz prezentacja polsko-niemieckich projektów filmowych odbywać się będzie wraz z polskimi partnerami projektu. Głównym celem jest jednakże nie tylko poruszanie tematyki polsko-niemieckiej, ale przede wszystkim polsko-niemiecka współpraca oraz wymiana młodzieży biorącej udział w projekcie.

Pomysł wspólnego projektu narodził się w 2008r. podczas kilkudniowego pobytu m.in. członków naszego stowarzyszenia w Łodzi oraz Łasku. Przed różnoraką publicznością zaprezentowano wówczas film „Polski dąb”- polsko-niemiecki dramat miłosny z okresu narodowego socjalizmu. W ścisłej współpracy z p. Janem Makrockim z Unii Europejskich Federalistów dojrzewała idea wspólnego projektu.

Po ponad dwóch latach postanowiono ostatecznie o założeniu stowarzyszenia. 15.01.2011 r. Adrian Copitzky, Felix Faißt, Frank Kayan wraz z przyjaciółmi i osobami zainteresowanymi założyli Polsko-niemieckie stowarzyszenie filmowe Villingen-Schwenningen. Pierwsza wizyta w Polsce miała miejsce w marcu 2011 r. Rewizyta planowana jest na październik 2012 r.